Projekter

I SaTyR sammenarbejdet, er der tit gang i mange forskellige projektor, både for revyerne og for at styrke nørrecampus.